ACTIVITAT 2.

Explica amb les teves pròpies paraules com s’elabora un pilar de formigó armat. INCLOU UN VIDEO RELACIONAT

Quins són els components del formigó armat? INCLOU IMATGES DELS SEUS COMPONENTS

Indica les aplicacions principals dels següents materials: Granit, Pissara, Marbre, Calcària, Àrids. Insereix imatges d’exemples

Quines són les característiques generals dels materials emprats en la construcció? COMPLETA LES FRASES

 • Són durs, no …
 • Són fràgils, …
 • Són resistents a la compresió, tracció, corrosió, …
 • Són econòmics, el preu …

Observa en l’entorn de casa teva o de l’institut algunes obres en edificis. Identifica-hi alguns materials que s’han utilitzat.

Exemple 
El Dipòsit d’Aigua de la plaça Catalunya es va construir l’any 1966 per assegurar l’abastiment d’aigua potable al poble i regular la pressió de la xarxa. És una construcció d’una alçada de 38 m, feta de formigó armat vist, Consta d’un suport de planta octogonal amb pilastres que enllacen amb les cantoneres del dipòsit pròpiament dit, el qual té forma de piràmide invertida. Entre el peu i el dipòsit hi ha un balcó circular.

Vivienda Bioclimática

 1. ¿Qué es la arquitectura bioclimática?
 2. ¿Qué se consigue con las viviendas bioclimáticas?
 3. ¿Qué factores hay que tener en cuenta en las viviendas bioclimáticas?
 4. ¿Qué colocarías en tu viviendas para conseguir que fuese bioclimática?
 5. ¿Explica que es la calefacción por suelo radiante?
 6. ¿Qué ventajas aportan las viviendas bioclimáticas respecto a las normales?
 7. Crea una entrada en tu blog con videos de viviendas bioclimáticas, buscas infografías de viviendas bioclimáticas y explica en tu blog que son las viviendas.