Activitats. Estructures

Què és una estructura?

Identifica algunes estructura de la teva ciutat i tracta d'explicar algun tipus d'informació sobre la seva constitució.
Explica la evolució dels materials i les extructures al llarg de la història