ACTIVITATS MATERIALS I FUSTA

Dibuixa al teu quadern un tall transversal d’un arbre i indica quines són les parts que s’hi poden observar.
Les fases per aconseguir la fusta són les següents: