El Joc d’en Doll

Mitjançant un joc es pot aprendre a utilitzar els diferents sumninistros d’energia de forma adequada i no fer un abús d’ells, així com reflexionar en la importància que té el reciclatge de diversos materials.

Centrals elèctriques

Fins a la Revolució Industrial l’energia era obtinguda pel treball humà o animal. En l’actualitat, més del 90 % de l’energia produïda és energia tèrmica, és a dir, procedent de la crema de combustibles fòssils: carbó, petroleo i gas natural, o de combustibles nuclears, que són recursos no renovables. El principal inconvenient de l’energia tèrmica és l’emssió de gasos contaminants a l’atmosfera, principalment dióxido de carboni i dióxido d’azufre. La resta de l’energia generada en el món és , fonamentalment, d’origen nuclear i hidràulic.