Activitats. Estructures

Què és una estructura?

Identifica algunes estructura de la teva ciutat i tracta d’explicar algun tipus d’informació sobre la seva constitució.

Explica la evolució dels materials i les extructures al llarg de la història.
Disenya una estructura que tingui els elements següents: bigues, pilars, arcs i tirans