Guia d’Eines de l’Aula de Tecnologia

 

L’espai de treball, l’aula-taller de Tecnologia,  ens pot servir també com a recurs didàctic.

El coneixement de les eines i màquines-eina que hi podem trobar és un dels primers aspectes que han de treballar els alumnes així com les normes de seguretat tant pel que fa a la feina al taller com, més en concret, a l’ús de les eines.