Corrent elèctric. Activitats

  1. Fes una taulas d’aparell elèctrics que utilitzes cada dia , diferenciant els de corrent continnu i els de corrent altern.
  2. Realitza una  taula indicant els avantatges i als inconvenients que presenten les distintes formes d’obtenir l’energia elèctrica.
  3. Indica les fórmules que relacionen les unitats elèctriques
  • Llei d’Ohm
  • Potència elèctrica
  • Energia

Realitza un esquema sobre la distribució de l’energia elèctrica