El LED

Miniunitat didàctica (MUD) interactiva amb dos apartats sobre què és un LED (díode emissor de llum) i les múltiples aplicacions d’aquest component electrònic. Conté un qüestionari amb preguntes de selecció de la resposta correcta (Avalua’t) i una proposta de treball per integrar un LED, com a indicador, en un circuit elèctric senzill (Practica).

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/led/index.htm