Questionari. El procés tecnològic

1.Què es el procés tecnològic?
2.Fases del procés tecnològic:
3.Quin és el procés de normalització?
4.Què són les normes?
5.I els reglaments?
6.I les especificacions?
7.Què es un plànol?
8.Què es un pressupost?
9.Elements que formen un pressupost:
10.En quina fase del procés es necessita: